logo firmy

Energetický audit

CO JE ENERGETICKÝ AUDIT
Energetický audit je prověřením energetického hospodářství a budov z hlediska efektivního využívání energie a nákladů na jejich provoz. Povinnost podrobit se energetickému auditu je zavedena zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a obsah energetických auditů stanovuje vyhláška 480/2012 Sb., o podrobnostech provádění energetických auditů, a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro provozovatele budov.
Energetický audit ve své první, analytické části shromažďuje všechny dostupné údaje o energetickém hospodaření, provádí jejich analýzu a hodnotí kvalitu a efektivnost spotřeby energie a paliv a s tím souvisejících nákladů. V druhé fázi pak navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků ke snížení energetické náročnosti.

JAKÝ JE OBSAH ENERGETICKÉHO AUDITU
Obsah a základní náležitosti energetického auditu stanovuje vyhláška 480/2012 Sb., o podrobnostech energetického auditu. Audit obsahuje popis výchozího stavu, zhodnocení výchozího stavu, návrh úsporných opatření, ekonomické zhodnocení navržených opatření, výběr optimální varianty a závěrečné doporučení energetického auditora.
Nad tento rámec je možné doplnit energetický audit o související informace, které jsou prospěšné pro budoucí uživatele a slouží k řešení jejich problémů. Jedná se například o provedení provozních měření, podrobné vyhodnocení efektivnosti provozu tepelných zdrojů a zejména návrh úsporných opatření na úrovni projektové dokumentace pro územní řízení.
Dále o návrh vhodného způsobu financování doporučené varianty úsporných opatření včetně netradičních způsobů financování z dosažených úspor, metodou energetických služeb a podobně.
Pro zpracování energetického auditu je typická důsledná spolupráce ze zákazníkem. Je nezbytné zajištění kontroly po hlavních krocích řešení – po ukončení analytické fáze, dále společné vytypování možných úsporných opatření. Klíčový je názor zákazníka na sestavení úsporných opatření do variant a dále výběr kritérií pro určení varianty optimální.

ENERGETICKÝ AUDIT – A CO DÁLE?
Na energetický audit navazují další práce – detailní prověření zvolené varianty formou studie proveditelnosti, zpracování podnikatelského záměru. Po rozhodnutí o realizaci podrobné technické a projekční řešení. Zvláštní pozornost si zaslouží projekt financování a použití dostupných finančních zdrojů včetně dotačních programů.
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace