logo firmy

Tepelně technické výpočty stavebních konstrukcí


Nabízíme návrh a posouzení ochlazovaných konstrukcí z hlediska závazných požadavků dle normy ČSN 730540-2:2011Tepelná ochrana budov. Základní návrh skladby konstrukce pomocí software


 Modelování proudění vzduchu v okolí budovy


Při výpočtu ustáleného rychlostního pole kolem budovy byla použita výpočetní metoda CFD - Computation Fluid Dynamics (Výpočet proudění tekutin) v softwarovém systému ANSYS ve 3D prostředí. 

  Měření termokamerou

Nabízíme termovizní měření obalových konstrukcí, které byli nebo budou zatepleny. Lze tak zjistit nadměrné prostupy tepla přes tepelné mosty a také přes nekvalitní zateplení dle ČSN EN 13187 Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda.

Měření vzduchotěsnosti staveb - blowerdoor test

Vyhotovení Blower-door testu u pasivních domů, ale i nízkoenergetických domů.
Nalezení netěsností pomocí kouřové zkoušky nebo termovizní.
 


Endoskopické zjišťování skladeb konstrukcí

Pro zjišťování stávajících skladeb stavebních konstrukcí nabízíme endoskopickou metodu s možností průzkumu nepřístupných konstrukcí tloušťky až 1,0 m.

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace