logo firmy

Legislativa

Zákon 406/2000

Parlament ČR se 29.2.2012 usnesl na tomto znění novely zákona 406/200 Sb. O hospodaření energií. Stávající zákon se rozšiřuje o povinnost zpracovat energetický průkaz budovy také při prodeji a pronájmu budov, a pro budovy vlastněné státní správou a stávající bytové a administrativní budovy. Dále je definována povinná výstavba tzv. nulových domů

Vyhláška 78/2013 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst.. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012, zákona 310/2013 Sb. a zákona 131/2015 Sb., k provedení §7 odst. 8 a §7a odst. 6 vydává vyhlášku 78/2013 Sb. se změnou Vyhláškou 230 ze dne 26.8.2015 ve znění:

Vyhláška 480/2012 o energetickém auditu

VYHLÁŠKA č. 480/2012
ze dne 20. prosince 2012, podle vyhlášky 309/2016
 
o energetickém auditu a energetickém posudku
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb. k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:
 

ČSN Tepelná ochrana budov

Tato norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních požadavků na stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov podle zvláštního předpisu a zajištění ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov.

Budovy užívané Orgánem veřejné moci

V novele zákona 406/2000 Sb, zákonem 318/2012 Sb. je povinnost zpracovat pro budovy užívané orgánem veřejné moci zpracovat energetický průkaz na základě celkvé energeticky vztažné plochy

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace