logo firmy

Reference

Reference Průkazy ENB

Pro jednotlivé objekty jsou vypracovány návrhy doporučení zateplení obvodových konstrukcí, tak, aby bylo docíleno optimálního efektu pro snížení nákladů na vytápění a dalších neobnovitelných zdrojů vstupujících do objektu. Optimálním řešením je také náhrada využívaných stávajícíh neobnovitelných zdrojů za alternativní systémy využívající obnovitelné zdroje energie (OZE), přírodní energii Slunce, zěmě, vody a větru.

Reference - Energetické audity

Kompletně samostatně zpracované energetické audity se týkají především bytových domů.

Řada auditů byla zpracována částečně jako spolupráce na energetickém auditu se zpracováním stavebního řešení týkajícího se variant zateplení objektů.

Reference dotace

Pro dotační program "Zelená úsporám", vyhlášený fondem SFŽP, byly zpracovávány odborné posudky měrné potřeby tepla na vytápění vč. projektové dokumentace stávajícího stavu včetně projektové dokumentace zateplení.
Pro dotační progran OPŽP - operační program životního prostředí v oblasti 3, podoblasti 3.2 - snižování energetické náročnosti stavebními úpravami byly zpracovány energetické průkazy a energetické audity budov
Pro dotační program SZIF - státní zemědělský interveční fond pro dotace v oblasti rozvoje venkova byl zpracován
průkaz energetické náročnosti budovy PENB

Reference - projekční činnost

Společností Therm-Consult bylo zpracováno několik stavebních projektů novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů. V současné době se zaměřujeme na projekty nízkoenergetických a pasivních domů.

Reference - Měření termokamerou

Termovizní měření bylo provedeno na bytovém domě v Žebětíně pro účely dotačního programu "Zelená úsporám" pro prokázání a posouzení tepelně technických parametrů, zejména výplní otvorů a stropních konstrukcí nad suterénem a zjištění tepelných mostů.

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace