logo firmy

Reference - Měření termokamerou

Termovizní měření bylo provedeno na bytovém domě v Žebětíně pro účely dotačního programu "Zelená úsporám" pro prokázání a posouzení tepelně technických parametrů, zejména výplní otvorů a stropní konstrukce nad suterénem a zjištění tepelných mostů.
Tento objekt byl postaven v roce 2001 podle tehdejších platných norem, podle kterých jsou konstrukce vyhovující. V současné době jsou ovšem tyto parametry nevyhovující, zejména výplně otvorů, i když byla použita plastová okna s (izolačním)? dvojsklem.
 
 


Zjištěná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení byla zjištěna U=2,8 W/m2.K, která vyhovovala normám do roku 2002 s požadovanou normovou hodnotou U=2,9 W/m2.K. Současná platná norma ČSN 730450-2/2011 - tepelná ochrana budov požaduje max. hodnotu součitele prostupu tepla U=1,5 W/m2.K. Stávající zasklení oken představuje cca 7x horší hodnotu součinitele prostupu tepla oproti stěnovým konstrukcí,  které jsou zatepleny polystyrenem tl. 80 mm. Okny uniká tedy 7 x více tepla než stěnami.


                          
 
Střední část fasády - vlevo 

                          
Detail okna - severní štít

                         
  
Západní fasáda - vpravo

                        
Východní fasáda - vpravo

                         
Jižní fasáda

                         
Pohled na strop v suterénu

                          
Strop v suterénu - únik tepla sparami mezi ŽB panely
Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace