logo firmy

Energetické průkazy

Novela zákona 406/2000 Sb, O hospodaření energií, Energetické průkazy

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) dle nové vyhlášky 78/2013 sb.


  

Pro vaše klienty nabízíme vypracování energetického hodnocení budovy dle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií a nové vyhlášky 78/2007 Sb. Tento průkaz budoucímu vlastníkovi poskytne informace o spotřebě jednotlivých energií v kWh/m2.rok v budově s přesným zatříděním do energetického hodnocení ve stupnici A – G (obdobné hodnocení jako u elektrospotřebičů) 

Vyhodnocení se provádí nově pro každou budovu individuálně podle výpočtu referenční budovy
referenční budovou
- výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání, a se stejným typickým užíváním a se stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními vlastnostmi budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy,


Hodnotí se spotřeba energie stávajícími zdroji s jejich účinností a kvalitou rozvodů na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání případně chlazení. Ve výpočtu jsou zohledněny přesné skladby stávajících stavebních konstrukcí obvodového pláště. 

Významný vliv na snížení spotřeby klasických neobnovitelných zdrojů (zemní plyn, el. energie) mají systémy využívající alternativní systémy energií (tepelná čerpadla, fototermické panely pro přípravu teplé vody a fotovoltaické panely pro výrobu el. energie). Tyto zdroje se samozřejmě ve výpočtu také zohledňují.

Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativnímy systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchy, vody a země.

Oproti zrušené vyhlášce 148/2007 se vyhodnocují jednotlivé dílčí systémy energí - vytápění, chlazení, teplá vody, větrání, úprava vlhkosti a osvětlení, se zařezením do energetických kategorií A-G.
 

Dále se nově hodnotí primární energie - energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné energie

U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.

Průkaz zpracovaný pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat části protokolu podle odst. 2 písm. e) a f)
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovySoučástí PENB je kompletní hodnocení všech obvodových konstrukcí objektu dle požadavků tepelné normy ČSN 730540-2/2011. Klient získá podrobné informace zda je objekt kvalitně zateplen a zda jednotlivé obvodové konstrukce odpovídají normovým požadavkům tepelné normy. Výstupem kvality těchto konstrukcí je energetický štítek obálky budovy, charakterizující průměrný součinitel prostupu tepla „U“ jednotlivých obvodových konstrukcí, vyjádřený na stupnicí A- G.

 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace