logo firmy

OPŽP -Aktualizace programového dokumentu

Ke dni 20. 2. 2012 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007-2013.
Upravena byla zejména kapitola 3, ve které byly provedeny tyto hlavní úpravy:

V prioritní ose 3 došlo k přesunu finanční alokace ve výši cca 103,6 mil. EUR z oblasti podpory 3.1 do oblasti podpory 3.2.

• Byly upraveny informace o indikátorech ve všech prioritních osách vyjma prioritní osy 7 a informace o programových indikátorech - upraveny byly názvy, druhy, měrné jednotky a kvantifikace některých indikátorů.

• Byl doplněn a upraven výčet podporovaných aktivit v prioritních osách 2, 5 a 6.

• V prioritní ose 2 byly rozšířeny podporované aktivity v oblastech podpory 2.1 a 2.2: Mezi podporované aktivity v oblasti podpory 2.1 bylo přidáno pořízení strojů a zařízení určených ke snížení prašnosti z plošných zdrojů.
Podporované aktivity v oblasti podpory 2.2 byly rozšířeny a upraveny o rekonstrukce nespalovacích zdrojů a instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí, pro které jsou stanoveny emisní, imisní limity nebo technické a další podmínky provozu, které tyto limity nahrazují.

• V prioritní ose 5 byly rozšířeny podporované aktivity o technologie pro omezování průmyslového znečištění, snižování environmentálních rizik a dále o informační systémy a nástroje týkající se znečišťování životního prostředí, snižování environmentálních rizik a prevence závažných havárií.

• V prioritní ose 6 byl rozšířen výčet podporovaných aktivit do oblastí podpory 6.2, 6.3 a 6.6: Mezi podporované aktivity v oblasti podpory 6.2 byly přidány studie zajištění průchodnosti fragmentované krajiny pro volně žijící živočichy.
U oblasti podpory 6.3 bylo mezi podporované aktivity přidáno zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků a v jejich ochranných pásmech s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů.
U oblasti podpory 6.6 byly rozšířeny podporované aktivity o inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci.

Mezi další změny v Programovém dokumentu patří úprava limitu pro velké projekty na 50 mil. EUR. Dále byl doplněn název oblasti podpory 5.1 o snižování environmentálních rizik. Další změny se týkají předpisů upravujících veřejnou podporu.
Uvedené změny jsou dále rozpracovány v Implementačním dokumentu.

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace